O nama

Gorska služba spašavanja Ljubuški

Adresa: Kraljice Katarine Kosače br. 2
Poštanski broj, mjesto: 88320, Ljubuški
Napomena: Prostorija GSS Ljubuški nalazi se pored Vatrogasnog doma
Mail: [email protected]

Matični broj: 4272411070004
Žiro račun (UniCredit Bank): 3381602285838942

Gorska služba spašavanja Ljubuški (GSS Ljubuški) je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

GSS Ljubuški

Osnovana je 2017. godine. Gorska služba spašavanja javnog je karaktera i pomaže svim građanima.

Zadaća

Gorska služba spašavanja specijalizirana je za spašavanje s nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno za sve situacije kod kojih treba primjenuti posebno stručno zanje i opremu za spašavanje. To uključuje nesrece na u planinskim područjima, stijenama, speološkim objektima, strmim i teško prohodnim terenima, te nesreće koje se dogode u posebno teškim vremenskim prilikama(snijeg, hladnoća, led, magla i sl.).

Osim spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim mjestima, važna aktivnost Gorske službe spašavanja je edukacija i prevencija, dakle sprečavanje i izbjegavanje nesreća.

Način djelovanja i suradnja

Gorska služba spašavanja je neprofitna organizacjia. Djelovanje Službe i njenih članova je dobrovoljno i oni za obavljanje akcije spašavanja ne dobivaju naknadu. GSS tijesno surađuje sa drugim službama koji u svom djelokrugu imaju spašavanje ljudi, kao što su : Hitna pomoc, BiH vojska i policija, vatrogsci i dr.

Plaćanje akcija spašavanja

Gorska služba spašavanja i njeni članovi ne naplaćuju spašavanje. Spašavanje je besplatno za sve.

Ciljevi Udruge

 • sprječavanje nesreća i spašavanje u planini, na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine,
 • organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje te trajno organiziranje, osposobljavanje i uvježbavanje za održavanje i unapređivanje spremnosti i sposobnosti za otklanjanje posljedica nesreća u planinama i drugim nepristupačnim područjima,
 • otklanjanje neposredne opasnosti u planinama i drugim nepristupačnim područjima, – provođenje preventivnih mjera za unapređivanje sigurnosti i zaštite i spašavanja u planinama i drugim nepristupačnim područjima kod specifičnih aktivnosti na tim prostorima,
 • provođenje dežurstava u cilju sprječavanja nesreća,
 • potraga za izgubljenim osobama u planinama i drugim nepristupačnim područjima,
 • spašavanje iz speleoloških objekata, litica i kanjona,
 • spašavanje na uređenim i neuređenim skijalištima, penjalištima i drugim objektima i prostorima u prirodi za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih, rekreativnih, kulturoloških i drugih aktivnosti u prirodi i planinskom području, te speleološkom objektu,
 • obuka, uvježbavanje, traganje i spašavanje korištenjem helikoptera te ostalih letjelica i prometnih sredstava,
 • potraga i spašavanje iz lavina i provođenje preventivnih mjera u svezi s opasnostima od snježnih lavina u planinskim područjima,
 • sudjelovanje u sustavu traganja i spašavanja za nestalim zrakoplovima i drugim prometnim sredstvima u planinama, strmim dijelovima obale i drugim nepristupačnim područjima,
 • organiziranje transporta ozlijeđenih i oboljelih osoba i pripadnika GSS-a s planina i drugih nepristupačnih područja,
 • davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih i sportskih i drugih aktivnosti u prirodi i planinskom području radi sprječavanja aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost, život i zdravlje sudionika,
 • provođenje kontinuiranog informiranja i educiranja fizičkih i pravnih osoba o opasnostima i mjerama sigurnosti u planinama i na drugim nepristupačnim područjima,
 • spašavanje na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, poplava, vremenskih nepogoda, drugih nesreća i katastrofa na nepristupačnim prostorima,
 • spašavanje u nesrećama u slučaju loših vremenskih uvjeta uz primjenu posebnih stručnih znanja i tehničke opreme za spašavanje u planinama,
 • izdavanje preventivnih i edukacijskih materijala u svezi sigurnosti osoba i imovine.