U Ljubuškom svečano obilježen Međunarodni dan civilne zaštite

U Općinskoj vijećnici Ljubuški pod predsjedavanjem zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite i predsjednika Vlade ŽZH Zdenka Ćosića, člana stožera civilne zaštite i dopredsjednika Vlade Tonija Kraljevića i ravnatelj dr. sc. Drage Martinovića održana je svečana sjednica te na taj način obilježen Međunarodni dan civilne zaštite koji je ujedno i Dan civilne zaštite FBiH. U proteklih godinu dana vidljivi su pomaci u organiziranost civilne zaštite i tom se prigodom ukazalo na važnost organiziranja, pripremanja, funkcioniranja i razvoja sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na razini jedinica lokalne samouprave, a samim tim i na razini Županije.

Naime u 2017. godini Općina Ljubuški je formirala zasebnu službu civilne zaštite, Općina Grude početkom 2018. godine uvela je vatrogasce u sastav civilne zaštite, a u Gradu Širokom Brijegu u tijeku su aktivnosti da sukladno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastva vatrogasci budu dijelom Službe civilne zaštite, dok su u Općini Posušje vatrogasci od ranije u sastavu civilne zaštite. Jedina smo Županija u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj sve jedinice lokalne samouprave posjeduju Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara, a izrada ostalih planskih dokumenta je također u završnoj fazi.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović je istaknuo neke od aktivnosti u proteklih godinu dana, a to su da je usvojena Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara te Procjena ugroženosti područja od prirodnih i drugih nesreća u ŽZH-u. Izrađen je i novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite te je Vlada usvojila odluku o uvjetima i načinu korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju osobne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo, Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama i gradu iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavanja.

„U 2017. godini sukladno Nastavnom planu i programu edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2017. godini u suradnji s gradskom i općinskim službama civilne zaštite provedena je edukacija učenika u srednjim školama u našoj Županiji, kao i edukacija djece u dječjim vrtićima na temu ponašanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća te obuka članova županijskog i gradskog/općinskih stožera civilne zaštite na temu uloge i nadležnosti stožera civilne zaštite. Uprava civilne zaštite je nakon 15-ak godina podstanarstva 11. rujna prošle godine uselila u svoj novouređeni prostor. Vrijedno je također istaknuti da je organiziranost rada Operativnog centra podignuta na višu razinu te da se od početka ove godine dnevna izvješća Operativnog centra svakodnevno postavljaju na web-stranicu Uprave. Opremanje i obuka struktura civilne zaštite u 2017. godini vršena je u skladu s Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godini. Sukladno Planu pružena je financijska pomoć općinama i gradu u našoj Županiji za jačanje sustava zaštite i spašavanja, a također su izdvojena sredstva za saniranje šteta u našoj Županiji nastalih jakim mrazom i niskim temperaturama krajem travnja prošle godine“, rekao je Martinović te iskoristio prigodu zahvaliti Stožeru, odnosno članovima Županijskog stožera civilne zaštite koji su na prijedlog Uprave u pravilu jednoglasno donosili Odluke koje su išle u smjeru jačanja struktura civilne zaštite, kao i zaštite i spašavana ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Uprava civilne zaštite je na najbolji mogući način kako se od nje zahtijevalo obavljala stručne, administrativne, financijske, tehničke i druge poslove za potrebe Županijskog stožera civilne zaštite.

Također je vrijedno istaknuti da je Uprava civilne zaštite tijekom prošle godine potpisala ugovore s četiri službe za zaštitu i spašavanje i to s Gorskim službama spašavanja Grude, Posušje, Ljubuški i Široki Brijeg koji su nakon svečane sjednice izveli pokaznu vježbu na parkiralištu iza Općinske vijećnice. Navedene gorske službe spašavanja u prošloj godini su sudjelovale u brojnim akcijama zaštite i spašavanja, a požrtvovanost i nesebično zalaganje vatrogasaca koji su iako u otežanim uvjetima, ponajprije nedostatne kadrovske i materijalne opremljenosti, sudjelovali u gašenju brojnim požarima koji su nas pratili tijekom protekle požarne sezone.

Na Svečanoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite dodijeljena su priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i postrojbama civilne zaštite za ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, odnosno za doprinos u izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

ljportal.com

Galerija: